Nordhs Borstfabrik AB

Miljöpolicy

waterfall

1. Vi skall bevaka att minst uppfyller miljölagens krav

 

2. Vi skall undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen i avloppssystemet

 

3. Vi skall främst försöka sortera avfall för återvinning

 

4. Vi skall verka för att återvinningsbart material ingår i vårt försäljningsprogram liksom i vår dagliga användning

 

5. Vi skall vid våra inköp alltid sträva efter att prioritera miljövänliga produkter.

 

6. Vi skall, för att minimera miljöpåverkan, endast välja transport- och distributionssystem som styrs av befintliga miljöledningssystem. Dvs enbart certifierade tranportörer

 

7. Vi skall kontinuerligt utveckla våra produkter och vår tillverkning genom iakttagande av miljö- och arbetsmiljölagstiftning så att vi orsakar minimal miljöpåverkan och skapar en bra arbetsmiljö.

 

8. Vi skall ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete och verka för att den miljövänliga andan  i företaget upprätthålls.