Nordhs Borstfabrik AB

Miljö & Kvalité

Miljö

Då vi tillverkar borstar till maskiner som ska göra våra stadsmiljöer och vägnät renare och därmed bidra till mindre luftföroreningar är det självklart för oss att försöka arbeta så miljövänligt det går.

 

2 anställda spenderade 2005 med att gå på utbildningar baserade på ISO 14001. Därefter arbtade vi fram vilka åtgärder vi kunde göra inom företaget och arbetar fortlöpande med att förbättra oss.

 

Kvalité

Kvalité är ett nyckelord inom företaget. Utan bra kvalité, inga nöjda kunder. Under 2005 spenderade samma 2 anställda med att gå kurser baserade på kvalitétsäkringssystemet ISO 9001.

 

Efter utbildningen gjorde vi omfattande förändringar inom framför allt produktion. Bland annat rapporteras alla fel som uppstår. Dessa sammanställs sedan löpande. Tillverkningsprocesser, reparationer och produktförbättringar utförs sedan för att du som kund i slutet ska få en så bra produkt som möjligt.

 

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Läs mer »

Vill du veta mer om vårt kvalitétsarbete? Läs mer »