Nordhs Borstfabrik AB

Kvalitétspolicy

1. Vi skall kontinuerligt bevaka och följa upp våra leverantörers totalkvalité och leveransförmåga.

 

2. Vi skall vid varje ny eller förändrad specifikation av våra råvaror, alltid göra bedömningar genom utfallsprov samt analys.

 

3. Vi skall tillse att våra medarbetare identifierar kundens behov och att därefter erbjuda de produkter och den servicegrad som erfordras.

 

4. Vi skall tillse att varje produkt som tillverkas och levereras uppfyller de krav som ställts i den produktspecifikation som finns.

 

5. Vi skall leverera rätt produkt till rätt pris vid rätt tillfälle

 

6. Vårt kännemärke skall vara omvårdnad om kundens behov.

 

7. Varje kund är lika viktig och vårt mål skall vara att alla ska bli nöjda både när det gälle produkt och hantering.

 

8. Varje leverans från oss skall vara en rekommendations till ytterligare köp från oss.