Nordhs Borstfabrik AB

Belos

Kubota L-Serien, Kubota B-Serien, Kubota ST-serien

Olika typer av rotorborstar beroende på modell. Antingen borstringar eller hel spiralvals.