Nordhs Borstfabrik AB

Affärsidé

"Vi skall sträva efter vara en komplett leverantör av egentillverkade borstar till alla förekommande sopmaskiner som är avsedda att användas på gator, vägar och flygplatser. Vårt breda sortiment och höga kvalité skall göra oss till kundernas förstaval"